X
Drogi Użytkowniku
Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności w Regulaminie serwisu.

REGULAMIN

System rezerwacyjny kortów do squasha, tenisa i badmintona  oraz innych sportów stworzony i prowadzony jest przez firmę 4uSolution.pl Sp. z o.o. (www.4usolution.pl). System umieszczany na portalach internetowych umożliwia rezerwacje online kortów do squasha, tenisa i badmintona  oraz innych sportów za pośrednictwem sieci Internet.

Korty4u.pl jest SYSTEMEM informatycznym udostępnionym KLUBOM. Wszystkie dane i informacje dotyczące KLUBU są umieszczane i aktualizowane samodzielnie przez KLUB. Wszystkie spory wynikłe z powodu:

 • braku aktualnych danych w „profilu klubu“
 • braku aktualnych danych w cennikach
 • nie wpisywania rezerwacji przez pracowników KLUBU
 • nie udostępnienia kortu w terminie opłaconym przez GRACZA w SYSTEMIE
leżą po stronie KLUBU i są roztrzygane bezpośrednio między GRACZEM a KLUBEM.

POJĘCIA:


KLUB – jednostka udostępniająca korty.


PRACOWNIK – osoba zatrudniona przez KLUB i uprawniona w jego imieniu do pracy w SYSTEMIE na rzecz danego KLUBU
GRACZ – osoba dokonująca rezerwacji


TRENER – osoba świadcząca odpłatnie lekcje gry w squash’a
REZERWUJĄCY – osoba z aktywnym profilem GRACZ oraz TRENER
UŻYTKOWNIK  - każda osoba posiadająca swój profil w SYSTEMIE
ADMINISTRATOR – osoba zatrudniona przez właściciela portalu 4uSolution.pl Sp. z o.o.


PORTAL – strona internetowa z systemem rezerwacji online 4uSolution.pl Sp. z o.o.
SYSTEM – systemem rezerwacji online 4uSolution.pl Sp. z o.o.

OFERTA:
Prezentowana oferta dostępna w SYSTEMIE jest aktualnym stanem udostępnionych kortów przez KLUBY. Wszystkie ceny prezentowane są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Cena rezerwacji jest zgodna z cennikiem obowiązującym w danym KLUBIE. Cena obowiązująca w momencie założenia rezerwacji i jest wiążąca dla wszystkich stron.

REZERWACJA:
Rezerwacji może dokonywać jedynie osoba, która posiada w SYSTEMIE utworzony profil oraz jest zalogowana. Istnieje kilka opcji rezerwacji:
 • rezerwacja zwykła
 • rezerwacja karnetowa
 • rezerwacja z trenerem
 • rezerwacja z opcją szukania partnera
Do dokonania prawidłowej rezerwacji należy wybrać w panelu nawigacyjnym (lewa strona) miasto (obowiązkowo), datę, klub, trenera i partnera (opcjonalnie), a następnie wybrać godziny i wypełnić formularz. Po wciśnięciu przycisku zatwierdzam przechodzimy do panelu z pełną informacją o zamówieniu wraz z jej kosztem. W tym miejscu REZERWUJĄCY wybiera formę płatności:
 • po przez sms’a
 • płatność elektroniczna
 • karta płatnicza
system płatności jest obsługiwany przez firmę Dotpay S.A.
Dopiero po opłaceniu pełnych kosztów rezerwacja jest  dokonana, oraz:
 • na podany adres e-mail GRACZA I KLUBU zostaje wysłane potwierdzenie rezerwacji
 • jeśli została zaznaczona opcja powiadomienia za pomocą sms’a, zostaje wysłany sms na podany telefon GRACZA
 • jeśli została wybrana opcja gry z TRENEREM, zostaje wysłany e-mail do TRENERA
w przypadku jakichkolwiek problemów w pracy SYSTEMU prosimy o natychmiastowy kontakt z ADMINISTRATOREM PORTALU admin@korty4u.pl

ZMIANA I ODWOŁANIE REZERWACJI

REZERWUJĄCY po zalogowaniu ma możliwość dokonać zmiany terminu lub anulacji rezerwacji. W profilu każdego klubu znajduje się informacja na ile czasu przed terminem gry można dokonać zmiany lub anulacji bezkosztowej. W przypadku anulacji bezkosztowej pieniądze może odebrać w kasie KLUBU. Po tym okresie dozwolonym można wystawić na GIEŁDZIE daną godzinę. Jeśli ktoś inny ją zarezerwuje, to także można odebrać płatność w kasie KLUBU lub zmienić termin gry.
Niektóre KLUBY nie zezwalają na anulacje rezerwacji, a jedynie na zmianę terminu. Informacja o tym fakcie znajduje się w profilu klubu. Jeśli REZERWUJĄCY dokona zmiany terminu gry z droższego przedziału czasowego na tańszy, różnica nie jest zwracana.
W żadnym z wyżej wymienionych przypadków nie zostają zwrócone koszty serwisowe oraz za powiadomienia wysyłane sms’em.
KLUB ma prawo w każdej chwili anulować rezerwacje. W takim przypadku płatność zostanie zwrócona w kasie KLUBU.

SZUKANIE PARTNERA
Każdy zalogowany REZERWUJĄCY przy zakładaniu rezerwacji lub jej zmianie może zaznaczyć opcje szukania partnera i wystawić swoje dane do kontaktu, które będą widoczne dla każdego innego zalogowanego UŻYTKOWNIKA SYSTEMU. Oraz każdy REZERWUJĄCY może w panelu wyszukiwania terminu zaznaczyć funkcje poszukiwania partnera i skontaktować się  osobami, którzy taką opcje ustawili przy rezerwacji.OPCJE I GIEŁDA TERMINÓW

Każdy zamawiający po zalogowaniu może:
 • zakładać opcje na terminy już zarezerwowane; w przypadku ich zwolnienia zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie
 • wystawiać zarezerwowany przez siebie termin na GIEŁDZIE, w przypadku gdy nie jest już możliwa bezkosztowa anulacja (jest to funkcja automatyczna przy próbie zmiany lub anulacji terminu w okresie niedozwolonym przez KLUB)

KARNETY

W SYSTEMIE występuje kilka rodzajów karnetów:
 • zniżkowy (np. studencki, uczniowski, kobiecy) – weryfikowany na miejscu w klubie
 • cykliczny (co tydzień w określonym dniu tygodnia o określonej konkretnej godzinie)
 • ilościowy (określona ilość możliwych do wykorzystania godzin w specyficznym zakresie czasowy np. Pn – Pt między 11:00 – 16:00)
 • wartościowy
Każdy KLUB samodzielnie określa rodzaj karnetów u niego występujących oraz kryteria jakie muszą być spełnione, aby z nich korzystać.

TABELA OPŁAT SERWISOWYCH
  Opłata w pln
Potwierdzenie sms 1,23
Powiadomienie trenera sms   
 1,23
Opłata serwisowa przy pojedyńczej rezerwacji 1,23
Opłata serwisowa przy rezerwacji karnetu 1,23
Wszystkie podawane w SYSTEMIE wartości są kwotami brutto.
 
REKLAMACJE


Wszelkie reklamacje należy zgłaszać e-mail’em na adres reklamacje@korty4u.pl
Wszystkie roszczenia wynikłe z winy KLUBU należy zgłaszać bezpośrednio do konkretnego KLUBU

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W celu realizacji zasady zgodności z prawem, rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób korzystających z systemu korty4u.pl firmy 4uSolution.pl Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dniem 24 maja 2018 roku została przyjęta niniejsza Polityka Prywatności.
Polityka Prywatności określa na jakich zasadach firma 4uSolution.pl Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz kluby zarejestrowane w systemie korty4u.pl zbierają oraz przetwarzają dane osobowe swoich klientów oraz jakie prawa przysługują tym klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1. Informacje o Administratorze danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma 4uSolution.pl Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 78/44.
W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję na adres pocztowy firmy oraz na adres poczty elektronicznej: admin@korty4u.pl.
2. Inspektor ochrony danych osobowych.
W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: admin@korty4u.pl.
3. Cel przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO.
3.1. Proces rezerwacji.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora jest niezbędne przy procesie rezerwacji oraz prowadzenie Konta Użytkownika, w tym do:
- zapewnienia Ci dostępu do systemu rezerwacji prowadzonego przez Administratora, a w szczególności zakładania nowych rezerwacji, edycji i anulacji już założonych Twoich rezerwacji, w ramach oferty klubów zarejestrowanych w systemie korty4u.pl.
- umożliwienia Ci założenia Konta Użytkownika w systemie korty4u.pl.
Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
3.2. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub klubów zarejestrowanych w systemie.
Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub klubów.
Administrator uznał, że zgodne z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub klubów jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:
- przesyłania Twoich danych osobowych do celów administracyjnych,
- bezwzględnie niezbędnym do zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji,
- optymalizacji procesów obsługi sprzedaży lub posprzedażnych,
- rozpatrywania reklamacji,
- archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów (np. przed organem podatkowym),
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
- oferowania Ci przez Administratora produktów lub usług w marketingu bezpośrednim,
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w skonkretyzowanych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a twoje dane osobowe nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub klubów zarejestrowanych w systemie przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie celów, do których wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będzie miało swojej podstawy prawnej w jednym z celów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2 powyżej, Administrator będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym lub większej liczbie innych celów wyraźnie określonych przez Administratora, wyłącznie w sytuacji, gdy uprzednio wyrazisz na to zgodę i przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu nie będą zabraniały bezwzględnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Odrębnej zgody wymaga w szczególności:
- przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), realizowane poprzez wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez przesłanie Ci oferty handlowej na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym) – wymóg uzyskania Twojej zgody przewidziany został w art.10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administrator będzie mógł również przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym lub większej liczbie określonych przez Administratora celów, które nie zostały wymienione w niniejszym punkcie wyłącznie w sytuacji, gdy zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w innym (nowym) celu.
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych.
Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz:
4.1. podmioty przetwarzające:
- administrator,
- kluby zarejestrowane w systemie korty4u.pl,
- podmioty świadczące usługi technologii informacyjnych (IT),
- podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
- agenci rozliczeniowi zajmujący się obsługą płatności bezgotówkowych w Internecie,
4.2. niezależni odbiorcy:
- inni uprzednio wyraźnie upoważni przez Ciebie odbiorcy.
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Okres przechowywania danych osobowych.
Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane zgodnie z punktem 3 Polityki Prywatności, w tym:
6.1. Twoje dane osobowe pozyskane w procesie zakładania rezerwacji oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia w sposób prawidłowy procesu rezerwacji, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
- posprzedażowej obsługi (np. rozpatrywania reklamacji),
- zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń, Administratora lub klubu zarejestrowanego w systemie korty4u.pl,
- wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
6.2. Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.
7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia, których realizację zapewnia Administrator:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,
- prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
- prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
* prawo do przenoszenia danych osobowych – masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś Administratorowi,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą.
Administrator przypomina, że przed realizacją Twoich uprawnień ma on prawo Cię zidentyfikować w celu upewniania się, że jesteś tym za kogo się podajesz – ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym.
W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania, z poniższym zastrzeżeniem.
Administrator informuje przy tym, że ma prawa odmówić spełnienia Twojego żądania w sytuacji, gdy:
* nie będzie w stanie w sposób jednoznaczny zidentyfikować Twojej tożsamości,
* Twoje żądanie będzie miało nieuzasadniony lub nadmierny charakter.
Odmowa spełniania Twojego żądania przez Administratora powinna zostać uzasadniona jednym z wyżej wymienionych powodów.
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu:
- wykonania procesu rezerwacji – jest warunkiem realizacji takiego procesu przez Administratora,
- marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie Ci informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody; niewyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na przeprowadzanie procesu rezerwacji, niemniej Administrator nie będzie Ci mógł przekazywać wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych, w szczególności o ofertach nowych produktów i usług, promocjach oraz programach lojalnościowych.
9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów.
Administrator informuje, że jest współadministratorem Twoich danych osobowych, na opisanych niżej zasadach.
9.1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są:
- 4uSolution.pl Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 78/44 (zwanej dalej również jako „Współadministrator 1”),
oraz
- klub zarejestrowany w systemie, w których zakładasz rezerwacje (zwanym dalej jako „Współadministrator 2”).
Dalej Współadministrator 1 oraz Współadministrator 2 określani będą również łącznie jako „Współadministratorzy”, a każdy z osobna jako „Współadministrator”.
9.2. Istotne warunki uzgodnień dokonanych pomiędzy Współadministratorami.
W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniony został zakres odpowiedzialności dotyczący wypełniania obowiązków wynikających z RODO, na następujących zasadach:
- Każdy Współadministrator ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z RODO w zakresie, w jakim sam przetwarza Twoje dane osobowe, to jest:
* Współadministrator 1 – w zakresie realizacji procesu rezerwacji i prowadzenia konta użytkownika, a także w pozostałych celach, o których mowa w tytule 3. Polityki Prywatności,
* Współadministrator 2 – w zakresie realizacji świadczeń oferowanych przez Współadministratora 2 z zastrzeżeniem:
powyżej, nie ogranicza Twojego prawa do realizacji przysługujących Ci uprawnień, co oznacza, że skuteczne i wiążące wobec wszystkich Współadministratorów będzie zapytanie o informacje, żądanie uzyskania dostępu do danych czy też dostarczenia ich kopii – w tym przypadku dany Współadministrator sam rozpatrzy Twoje zapytanie/żądanie/prośbę, jeżeli będzie się to mieściło w zakresie w jakim przetwarza Twoje dane osobowe jako Administrator, a w przeciwnym wypadku przekaże Twoje zapytanie/żądanie/prośbę drugiemu Współadministratorowi w celu realizacji tego zapytania/żądania/prośby.
10. Bezpieczeństwo danych osobowych.
Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymagamy określonymi w RODO, oraz należycie chroni Twoje prawa w tym zakresie.
11. Sposób korzystania z plików „cookies”.
Administrator informuje, że na swojej stronie internetowej stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym Twojego urządzenia końcowej (np. komputera, smartphone-u, tabletu).
Stosowanie plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego działania systemu korty4u.pl na urządzeniach końcowych użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy Twojego urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracji tego urządzenia, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. Pliki „cookies” nie mają na celu identyfikowania Cię przez Administratora.
Administrator stosuje pliki „cookies” w celu:
* zapamiętania informacji o Twoim urządzeniu końcowym,
* statystycznym
* w celu dalszego procesowania przy dokonywaniu płatności przez system firmy DotPay S.A.
Możesz w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookis” uniemożliwi korzystanie ze strony internetowej Administratora.
12. Postanowienia końcowe Polityki Prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r.
Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach głównych Administratora, a w przypadku istotnych zmian może zostać o tym fakcie poinformowany również odrębnie poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją rezerwacji w SYSTEMIE strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy 4uSolution.pl Sp. z o.o. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
W każdym KLUBIE obowiązuje regulamin korzystania z obiektu, który klient ma obowiązek respektować. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.